söndag 22 januari 2017

Roligt att du hittat hit!

Jag har inte längre uppdrag som matematikutvecklare i kommunen men du får gärna ta del av det som finns på bloggen fastän den inte uppdateras.

Just nu läser jag till speciallärare i matematik på halvtid och jobbar halvtid med matematik och No i åk 5. 😊

Hälsningar
Madeleine Bergholtz

torsdag 4 juni 2015

Huvudräkning och de fyra räknesätten på dator och Ipad.

Här är en del enkla och bra sidor eleverna kan träna de fyra räknesätten på.
Dela gärna detta till elever som behöver befästa mer, på ett sätt de nog tycker är roligt på.
Jag har också visat för föräldrar som efterfrågat övningar till sina barn så att de kan träna hemma.
Mvh Madeleine

http://www.nok.se/Laromedel/-Laromedelswebb-/-B1-/-Elevwebb-/Eldorado/-Flikar-/Elever/Rakna-mera/Trana-digitalt/

http://www.mattemastaren.se/

http://www.elevspel.se/amnen/matematik/

http://www.skolresurs.fi/matteva/index.html

http://www.matteboken.se/

http://www.maths-games.org/

http://goto.glocalnet.net/matematik/

måndag 18 maj 2015

Jo Boaler om matematikundervisning

Att bara memorera och komma ihåg för stunden ger inget långsiktigt eller utvecklingsbart matematikkunnande. Det tar tid att nå förståelse och det är jobbigt att behöva tänka och inte bara snabbt komma fram till ett svar. Fokus bör ligga på problemlösning, resonemang, att ställa bra frågor, kunna modellera dvs lösa ett verkligt problem med hjälp av en matematisk modell mm säger Jo.
Läs mer här:

http://hechingerreport.org/memorizers-are-the-lowest-achievers-and-other-common-core-math-surprises/

torsdag 16 april 2015

Sprillans ny och gratis e-bok om att använda iPad i skola och förskola.

Denna boken kan man ladda ner gratis på datorn eller iPad. Varför upptäcka hjulet själv när man kan ta del av andras erfarenhet. 


torsdag 9 april 2015

Skoldatatek, information, digitala verktyg mm för elever i behov av särskilt stöd

Skoldatatek är en webbsida där man kan hitta information och tips på digitala verktyg mm för elever i behov av särskilt stöd.

Här finns massor att hämta och klickar du in dig på "Appar - med möjligheter" i uppe i vänstra spalten finns utvalda och lämpliga appar att använda.


Hälsningar Madeleine


fredag 13 mars 2015

Extra anpassningar till elever

Vad är det som gäller för de nya reglerna om extra anpassningar?
Här är några artiklar som berör detta.

http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2015/02/15/dags-undervisa-begripligt

http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2015/02/15/extra-anpassningar-va-da-da

http://www.lararnasnyheter.se/uttryck/2015/02/22/sa-funkar-sarskilt-stod

Finns det inga pengar till en extra resurs? Ta hjälp av skollagen och skriv ordentliga underlag som chefen kan ta med till huvudmannen så ökar du möjligheten.
 http://www.lararnasnyheter.se/15_02/FS_15_02_tema_hitta_stod_i_skollagen.html


Sju principer om lärande i matematik

Mycket av det som professor Jo Boaler skrivit här är sånt som vi pratar om på mattelyftet i våra grupper. Alla kan lära matematik, misstag är välkomna, att få elever att ställa frågor, att vi lärare ställer utmanande frågor, matematik är ett kreativt kommunikativt ämne där förståelse är viktig.


http://youcubed.stanford.edu/positive-classroom-norms/

Jo Boaler har skrivit en bok "Elefanten i klassrummet" som jag skrivit om i ett tidigare inlägg.

Mvh Madeleine Bergholtz